INVESTOR RELATIONS

Omega Pharma IFRS Jaarverslag 2014

Lees het volledig IFRS Jaarverslag 2014

Oproeping en agenda voor de Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering en buitengewone algemene vergadering van 28 april 2015. 


 

Omega Pharma IFRS Jaarverslag 2013

Lees het volledig IFRS Jaarverslag 2013

Oproeping en agenda voor de Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering van 22 april 2014. 


 

Omega Pharma Interim Financial Report 2013

Lees het Omega Pharma Interim Financial Report 2013

Oproeping en agenda voor de Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering van 23 april 2013.


 

In april-mei 2012 haalde Omega Pharma al na de eerste inschrijvingsdag voor twee obligatieleningen het gecombineerde maximaal beoogde bedrag van 300 miljoen euro op

Beide obligaties zijn genoteerd op de beurs van Luxemburg. Omega Pharma NV koos Luxemburg als "Home Member State" op grond van de Luxemburgse Transparantiewet van 11 januari 2008. Conform artikel 22 van die Wet is de Luxemburgse  Commission de Surveillance de Secteur Financier (CSSF) de bevoegde overheid voor het toezicht op de naleving door Omega Pharma van de bepalingen uit de Transparantiewet.

 

Noot: beleggersinformatie over Omega Pharma Invest (de holding boven Omega Pharma) is te vinden op een aparte website.


 

Sinds de beursexit van 3 februari 2012 is Omega Pharma een private onderneming.

De aandeelhoudersstructuur is als volgt: Omega Pharma Invest NV bezit 87,74% van de aandelen en de onderneming houdt 12,26% eigen, ingekochte aandelen aan. Omega Pharma Invest NV wordt op zijn beurt gecontroleerd door: Alychlo NV (49,56%), Holdco I BE NV (49,57%) en bepaalde leden van het management (0,86%). Marc Coucke is de belangrijkste aandeelhouder van Alychlo NV. Holdco I BE BV (een private vennootschap naar Nederlands recht) bezit 61,6% van Holdco I BE NV. Waterland Private Equity Fund V CV bezit alle aandelen van Holdco I BE BV. Hao Investments bezit 38,4% van de aandelen van Holdco I BE NV

 

Informatie over het succesvol afgeronde vrijwillige openbare overnamebod door Couckinvest (september 2011-februari 2012)

Na het uitkoopbod (dat liep tot 3 februari 2012) houdt/controleert Couckinvest 99.26% van de uitstaande aandelen.  Betaling van de aandelen die tijdens het uitkoopbod werden aangeboden, is voorzien voor 17 februari 2012. De resterende, niet-aangeboden aandelen zijn geacht van rechtswege te zijn overgedragen aan Couckinvest NV. Deze aandeelhouders behouden hun recht om EUR 36 per aandeel te ontvangen maar dienen hiertoe contact op te nemen met de Deposito- en Consignatiekas, waar de overeenstemmende fondsen gedurende een periode van dertig jaar worden beschikbaar gehouden. Meer informatie over het afgeronde overnamebod is te vinden in de bijhorende prospectus en onder de sectie Persberichten (2011-2012)